Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos atstovai Sigita Jokimaitė, Andžej Maciejevski ir Artūras Ridikas gegužės 26-27 dienomis Lenkijos teisėjų asociacijos „Themis“ kvietimu dalyvavo šios teisėjų asociacijos kartu su Europos Komisija ir Balstogės Universitetu organizuotoje konferencijoje apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių teismais. Konferencijos metu pranešimus skaitė Europos Komisijos Lenkijoje atstovas, SWPS Universiteto, Marios Curie-Sklodowskos Universiteto ir Balstogės Universiteto mokslininkai, Lenkijos teisėjų asociacijos „Themis“ atstovas, taip pat Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos atstovas Andžej Maciejevski. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie Lenkijos teisėkūrą Europos Komisijos požiūriu, apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos įtaką Lenkijos vykdomai teismų reformai, apie valstybių narių suverenumą Europos Sąjungos teisės aktų kontekste, taip pat apie Lenkijos teisėjų drausminės atsakomybės modelį. Buvo aptariamos Lenkijos teismų reformos ydos ir dėl to kylančios problemos, susijusios su teismų ir teisėjų nepriklausomumu, ESTT  išaiškinimai šios reformos kontekste. Lietuvos teisėjų asociacijos atstovai išreiškė palaikymą Lenkijos teisėjams, šiems kovojant už Lenkijos teismų ir teisėjų nepriklausomumą.

Gegužės 27 dieną Vilniaus miesto apylinkės teisme viešėjo Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos valdybos nariai: Gediminas Sagatys, Danguolė Bublienė, Aurelijus Gutauskas, Rasa Ragulskytė-Markovienė ir Gintautas Kaulakis. Atvykusius svečius pasitiko Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Ražanskas. Vizito metu Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos valdybos nariai susitiko su teismo teisėjų bendruomene, pristatė valdybos veiklos prioritetus ir planuojamus šių metų renginius. Po veiklos pristatymo, asociacijos valdybos nariai pakvietė diskutuoti aktualiais klausimais. Kalbėta apie teisėjams tenkantį darbo krūvį ir gaunamą darbo užmokestį. Valdybos nariai pakvietė teisėjų bendruomenę prisidėti prie Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos organizuojamos veiklos.

 

 

Nuoroda: https://vilniausmiesto.teismas.lt/naujienos/teisme-lankesi-lietuvos-respublikos-teiseju-asociacijos-valdybos-nariai/725

Garbūs Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos nariai bei tie, kurie prisijungsite netrukus,

 

Kviečiame Jus į vasaros renginį, kuris vyks šių metų birželio 10 d. Prezidento A. Smetonos vasaros rezidencijoje, Dvaro g. 3, Užulėnis, Ukmergės raj.

 

Renginio programa (preliminari):

 

12.00 – 13.00 Renginio dalyvių pasitikimas
13.00 – 13:10 Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininko Gedimino Sagačio sveikinimo žodis
13.10 – 15.30 Konferencija – apskritojo stalo diskusija „Teisėjų socialinės garantijos ir teismų nepriklausomumo principas“. Dalyvauja: Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas Irmantas Jarukaitis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Algis Norkūnas, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė Lyra Jakulevičienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis. Diskusijoje taip pat kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės atstovai (derinama).
15.30 – 17.30 Pietūs ir ekskursija po Prezidento A. Smetonos dvaro muziejų.
17.30 – 20.30 Etnografinio ansamblio programa, mieli pokalbiai su kolegomis. Norintys galės pasimėgauti autentiška pirtimi ir išsimaudyti Lėno ežere.
21.00 Renginio pabaiga (norintiems pasilikti nakvoti siūlome apsistoti Taujėnų dvaro svečių namuose, esančiuose 10 km atstumu nuo renginio vietos: https://uab-taujenu-dvaras.business.site/)

 

Renginys skirtas Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos nariams. Teisėjai, nesantys nariais, kviečiami jais tapti sumokant nario mokestį (žr. https://lrta.lt/naryste/).

 

Siekiant sklandaus renginio organizavimo (maisto kiekis, bilietų į muziejų skaičius ir kt.), būtina išankstinė registracija. Prašytume tai padaryti ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 5 d. paspaudus šią nuorodą: https://forms.gle/gjzKk42T8EHwk5xV8

 

Lauksime Jūsų!

 

LRTA valdyba

LRTA valdybos narė, pirmininko pavaduotoja Rasa Ragulskytė-Markovienė 2022 m. gegužės 12-13 d. dalyvavo Heraklione vykusiuose AEAJ (Europos administracinių teismų asociacija https://www.aeaj.org/) renginiuose. Šiemet AEAJ mini 20 metų įkūrimo sukaktį, kai Trier’e (Vokietija) šešių valstybių administracinių teismų teisėjai ėmėsi iniciatyvos apjungti administracinius teisėjus į bendrą tinklą. Šiandien tai yra viena aktyviausių ir atviriausių tarptautinių teisėjų asociacijų, kadangi jos veikloje gali dalyvauti ir teisės mokslininkai. AEAJ generalinėje asamblėjoje buvo apžvelgta praeitų metų AEAJ veikla, aptarti ateinančių metų planai. Asamblėjos dalyje, kuri buvo skirta atskirų valstybių aktualijoms, teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė atkreipė AEAJ narių dėmesį į Lietuvos teisėjų atlyginimų klausimą, jog Lietuvos teisėjų bendruomenė bei teisėjų savivaldos institucijos deda dideles pastangas peržiūrėti teisėjų darbo apmokėjimo tvarką ir teisėjų atlyginimų dydžius, kurie yra „įšaldyti“ nuo 2008 metų, tačiau nesulaukia politinės valios spręsti šią problemą. Pažymėta, jog Lietuvos teisininkų ir akademinė bendruomenė taip pat pritaria, jog šiandieninė situacija Lietuvoje negali būti laikoma patenkinama, o neadekvatus teisėjų atlyginimas kelia grėsmę teisėjų ir teismų nepriklausomumui.
AEAJ darbo grupės „Teismų nepriklausomumas ir efektyvumas“ organizuotoje konferencijoje „Teisėjų drausminė atsakomybė“ pranešimą skaitė ir VU TF profesorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Įvairių valstybių teisėjai diskutavo apie skirtingus drausminės atsakomybės modelius, procedūras, institucijas, dalyvaujančias drausminės atsakomybės procese, pasidalijo gerąja praktika, iškėlė tam tikrus probleminius klausimus, pvz., teismų pirmininkų kompetencija ir vaidmuo inicijuojant teisėjų drausminės atsakomybės procedūras ir dalyvaujant jose, žemesnės instancijos teismų teisėjų dalyvavimas institucijoje, sprendžiančioje dėl teisėjo drausminės atsakomybės, ir jų galimybė spręsti dėl aukštesnės instancijos teismo teisėjo drausminės atsakomybės.
Asamblėjoje nuotoliniu būdu dalyvavo Ukrainos administracinių teismų teisėjų atstovė, kuri pabrėžė kitų valstybių teisėjų asociacijų ir tarptautinių teisėjų asociacijų paramos moralinę reikšmę, kuri motyvuoja karo sąlygomis dirbančius Ukrainos teisėjus išgyventi „ne dar vieną karo dieną, o dar vieną dieną, artėjant link Ukrainos pergalės“. Asamblėjoje buvo pasirašytas susitarimo memorandumas su Amerikos teisininkų asociacija (American Bar Association), kuriuo sutarta bendradarbiauti keičiantis patirtimi ir organizuojant bendras teisėjų mokymų veiklas. AEAJ valdybos pirmininkė, Vienos administracinio teismo teisėja Edith Zeller padėkojo visoms nacionalinėms teisėjų asociacijoms, teismams, akademiniams ir kitiems partneriams už aktyvų dalyvavimą AEAJ ir jos darbo grupių veikloje.