Paminėta Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos (BVTAT) trisdešimties metų sukaktis

Šia proga 2023 m. rugsėjo 28 d. Haapsalu mieste vakarų Estijoje surengtoje jubiliejinėje konferencijoje Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijai (LRTA) atstovavo septynių teisėjų delegacija. Konferencijos tema aktuali visoms Baltijos šalių teismų sistemoms – „Informacinės, psichologinės, fizinės atakos, nukreiptos į teisingumą vykdančius teisėjus ir teisingumą bei kaip nuo jų efektyviai apsiginti“. Konferencijos atidarymo metu sveikinimo žodį nuotoliniu būdu tarė LRTA pirmininkas Gediminas Sagatys.

Lietuvos delegacijos vardu įdomų pranešimą perskaitė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkė Sigita Jokimaitė, pristačiusi nacionaliniuose teismuose išnagrinėtas kai kurias rezonansines bylas bei jų kontekste kilusias įvairias negatyvias reakcijas, dalį kurių galima vertinti kaip informacines, psichologines ar netgi fiziniu susidorojimu jas išnagrinėjusiems teisėjams grasinančias atakas. Pranešėja akcentavo, kad iš esmės visais atvejais pasyviu stebėtoju neliko ir LRTA, savalaikiais solidžiais pareiškimais nacionalinėms ir tarptautinėms auditorijoms išviešinusi šių klausimų problematiką, atkreipusi dėmesį į būtinumą demonstruoti nepakantumą tokiems reiškiniams. LRTA atstovės pranešimo sukelta diskusija, konkretūs klausimai apie kitus mūsų valstybėje vykstančius rezonansinius teisminius procesus byloja, jog užsienio kolegos pakankamai atidžiai stebi Lietuvos teismų sistemos padėtį ir žino problematiką. Kitose Baltijos valstybėse taip pat aktualus prieš teismus ir teisėjus nukreiptų atakų, kuriomis siekiama daryti įtaką teisingumo įgyvendinimui, klausimas. Konkrečių bylų pavyzdžiais tai iliustravo Estijos ir Latvijos delegacijų pranešėjai.

Trisdešimt metų BVTAT nepertraukiamos veiklos liudija, kad kaimyninių draugiškų valstybių teisėjams pavyko sukurti gyvybingą formatą, tiek tenkinantį jų profesinius interesus, leidžiantį neužsidaryti tik savų šalių interesų ir problemų burbule, susižinoti, kokie reikšmingi procesai vyksta aplinkinėse šalyse, išvien ieškoti pozityvių sprendimų, tiek ir tuo pačiu dešimtmečiais palaikyti su kolegomis  bendrystę, grįstą aukštų žmogiškų vertybių pagrindu. Pagarba ir dėkingumas už tai visiems buvusiems LRTA vadovams, aktyviems valdybų nariams, kurių organizacinėmis pastangomis dešimtmečiais sėkmingai funkcionuoja ši visuomeninė organizacija – BVTAT, savo ilgaamžiškumu maloniai stebinanti net ir brandesnių demokratinių valstybių kolegas teisėjus.

rptnb