Patvirtinta Apylinkės teismo teisėjo optimalaus darbo krūvio nustatymo metodika

Darbo grupė pasiūlymams dėl optimalaus apylinkės teismo (teisėjo) darbo krūvio nustatymo kriterijų ir jo apskaičiavimo tvarkos pateikti, į kurios sudėtį buvo deleguotas ir LRTA atstovas – asociacijos pirmininko pavaduotojas Žanas Kubeckas parengė, o Teisėjų taryba 2023 m. gruodžio 1 d. posėdyje patvirtino „Apylinkės teismo teisėjo optimalaus darbo krūvio nustatymo metodiką“. Pradžiai išbandymui kaip veiks metodika parinkti pilotiniai teismai: Vilniaus miesto, Klaipėdos ir Marijampolės apylinkės teismai. Pilotiniuose teismuose metodika jau pradėta taikyti nuo šio mėnesio, o nuo 2024 m. liepos 1 d. bus taikoma ir visuose apylinkių teismuose. Metodika nėra skirta apskaičiuoti individualaus teisėjo darbo krūvio, t. y. jo faktiškai atlikto darbo kiekio, kuris skaičiuojamas pagal atskirą Darbo krūvio skaičiavimo teismuose aprašą. Šios Metodikos tikslas – apibrėžti apylinkės teismo teisėjo (kaip pareigybės) darbo su bylomis krūvio normą, t. y. kiek teisėjas galėtų išnagrinėti bylų, įvertinus jų sudėtingumą, darbo laiko, skirto jurisdikcinei veiklai, metu. Teisėjo darbo laikas (valandų skaičius per metus), skirtas jurisdikcinei veiklai, nustatytas įvertinus vidutinius ligos, atostogų, kvalifikacijos kėlimo laikotarpius, teisėjo padėjėjo indėlį. Metodikoje nustatyta, kad teisėjo darbo laiko, skirto jurisdikcinei veiklai (bylų nagrinėjimui, sprendimų, nutarčių rašymui ir pan.) yra 1658 darbo valandos per kalendorinius metus; kvalifikacijos kėlimui numatytos 8 darbo dienos (64 darbo valandos); kasmetinių atostogų dienų vidurkis 32 darbo dienos; vidutinis nedarbingumo dėl ligos laikas 3 darbo dienos per kalendorinius metus. Teismo pirmininkui ir pavaduotojui šie terminai mažinami atitinkamai 40 ir 25 procentais. Nustatant optimalų teisėjo, teismo pirmininko ar pavaduotojo darbo krūvį yra apskaičiuojama pagal atitinkamą formulę (metodikos 13-15 punktai). Laikoma, kad krūvis yra optimalus tada, kai apskaičiavus pagal formulę reikšmė lygi 1. Galimas nuokrypis nuo 0,75 iki 1,25. Jei vertinant 90 arba 180 kalendorinių dienų laikotarpius nustatomas mažesnis ar didesnis teisėjo (teismo pirmininko, pavaduotojo) darbo krūvis, nei galima paklaida, teismo pirmininkas ar išorinio administravimo subjektai imasi atitinkamų priemonių užtikrinant optimalų krūvį teisme. Atkreiptinas dėmesys, kad metodika patvirtinta tik apylinkių teismams. Dėl kitų teismų bus sprendžiama ateityje. Tikimasi, kad ši metodika prisidės prie tolygesnio visų teisėjų darbo krūvio.

13p-173 (1)