LRTA atstovauja savo nares sprendžiant dėl jų perkėlimo į kitus teismo rūmus

2023 m. gruodžio 29 d. vykusiame Teisėjų tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl apylinkių teismų reformos įgyvendinimo metu uždaromų teismų rūmų teisėjų darbo vietos pakeitimo. Teisėjas posėdyje atstovavo LRTA valdybos narys Žanas Kubeckas. LRTA palaikė teisėjų poziciją, kad, teisėjo darbo vieta yra viena iš teisėjo nepriklausomumo garantijų, todėl esant neužpildytiems teisėjų etatams, dėl reformos uždaromų teismų rūmų teisėjai turi teisę būti perkeliami į tuos teismų rūmus, į kuriuos jie pageidauja būti perkeliami. Nors Teisėjų taryba priėmė nutarimą, kuriuo buvo pritarta Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. gruodžio 13 d. dekreto Nr. 1K-1503 1 straipsnio 2 – 8 punktuose numatytiems pakeitimams, kartu buvo priimtas nutarimas, kuriuo siūloma Lietuvos Respublikos Prezidentui Teismų įstatymo nustatyta tvarka operatyviai spręsti teisėjų perkėlimo į jų pageidaujamus apylinkių teismų rūmus klausimą.

2023 m. gruodžio 29 d. Teisėjų tarybos posėdžio įrašą galite stebėti čia.