Pateiktas skundas dėl ES Tarybos 2022 m. liepos 17 d. sprendimo

Keturios tarptautinės teisėjų organizacijos (įskaitant Europos teisėjų asociaciją ir Europos administracinių teismų teisėjų asociaciją, kurių narė yra Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija) kreipėsi į ES Teisingumo teismą dėl ES Tarybos 2022 m. liepos 17 d. sprendimo („implementing decision“) panaikinimo.  Pagal skundžiamą ES Tarybos sprendimą Lenkijai būtų atverta prieiga prie 35,4 mlrd. Eur vertės Bendrijos atsigavimo po COVID-19 pandemijos fondo (23,9 mlrd. paramos ir 11,5 mlrd. paskolų), įvykdžius šias sąlygas („milestones“): 1) panaikinus Lenkijos Aukščiausiojo Teismo Drausmės bylų kolegiją ir pakeitus ją nepriklausomu teismu; 2) reformavus teisėjų drausminės atsakomybės režimą; 3) teisėjams, kuriuos palietė Drausmės bylų kolegijos sprendimai, suteikus teisę į jų bylų peržiūrėjimą naujoje nepriklausomoje instancijoje. Pareiškėjų teigimu, pirmiau nurodytos sąlygos yra siauresnės, nei būtina užtikrinant teismų ir teisėjų nepriklausomumą, jos suformuluotos neatsižvelgiant į ES Teisingumo teismo praktiką šiuo klausimu. Pareiškėjai siekia užkirsti Lenkijos prieigą prie fondo lėšų, kol pastaroji visiškai įgyvendins ES Teisingumo teismo sprendimus teismų ir teisėjų nepriklausomumo srityje. Plačiau: https://www.bns.lt/topic/1912/news/66969681/