Teisėjai kviečiami dalyvauti parodoje

„Žmogus nustoja būti menininku ne tuomet, kai jis sukuria menkavertį kūrinį, o tą akimirką, kai jis pradeda bijoti bet kokios rizikos.“

(Heinrichas Belis)

 

 

Mieli teisėjai,

 

 

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (toliau – LRTA) valdyba, minėdama LRTA veiklos 30-ųjų metų sukaktį, be kitų numatytų renginių, ketina surengti po Lietuvą „keliaujančią“ teisėjų fotografijos darbų parodą „KITOKS POŽIŪRIS“, kurią remia Teisėjų taryba ir kurią bus galima išvysti ne tik Lietuvos teismuose, bet ir kituose viešose, visuomenei prieinamose, erdvėse.

Siekdami visuomenei atskleisti ir parodyti teisėją, kaip įvairiapusę asmenybę, paskatinti visuomenę būti arčiau teismų, o teisėjų bendruomenę padrąsinti kūrybiniam darbui, tarpusavio bendravimui dialogo per meną forma, prašytume atsiliepti į pasiūlymą dalyvauti LRTA rengiamoje parodoje ir pasidalinti savo sukurtais fotografijos darbais.

Pasitelkiant profesionalius fotografus parodai atrinkti fotografijos darbai bus atspausti ant fotodrobių su porėmiais.

Už šios parodos rengimą atsakingas LRTA valdybos narys – Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis (kontaktai: tel. Nr. 8-441-6168; elektroninis paštas – robertas.povilaitis@teismas.lt).

Fotografijos darbų parodai skirtas nuotraukas prašytume atsiųsti elektroniniu paštu: robertas.povilaitis@teismas.lt arba per „WeTransfer“ (https://wetransfer.com/) iki 2023 m. gegužės 12 d. Prie siunčiamos fotonuotraukos nurodykite jos autorių (pilną vardą, pavardę, teismo rūmus), pavadinimą.