LRTA valdyba posėdžiavo Zarasuose

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) valdyba, tęsdama išvažiuojamųjų posėdžių tradiciją, šių metų vasario 2 d. rinkosi darbiniam susitikimui – šį kartą Zarasų rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Darbotvarkėje – aktualūs ne tik asociacijai, bet ir visai teisėjų bendruomenei, teismų sistemai klausimai: praėjusių metų, gausių solidžiais renginiais, reikšmingais darbais, ataskaita; būsimo visuotinio asociacijos narių ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo datos ir vietos nustatymas; šių metų veiklos ir finansinio plano patvirtinimas; apylinkių teismų reformos aktualijos; teisėjų valstybinių pensijų projekto aptarimas; galimi asociacijos veiksmai dėl didesnių teismų darbuotojų atlyginimų; pasiūlymai dėl asociacijos atstovų dalyvavimo tarptautinėse organizacijose ir daugelis kitų klausimų.

Po LRTA valdybos posėdžio įvyko susitikimas, kurio tema – „Bendradarbiavimas teisingumo vardan“ su Utenos krašto teisėjais, Zarasų prokuratūros, policijos, švietimo įstaigų atstovais, savivaldybės vadovais.

LRTA valdyba visos savo kadencijos laikotarpiu kertiniais laiko kaip teismų darbo, problematikos platų pristatymą visuomenei, lengviau suprantamą, paprastesnę teismų ir visuomenės komunikaciją, taip ir kiek galima didesnio teisėjų skaičiaus įtraukimą į asociacijos veiklą bei aktyvų dalyvavimą, sprendžiant visai teisėjų bendruomenei aktualius klausimus.

LRTA pirmininkas Gediminas Sagatys pradės eiti Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas 2024 m. balandį, jo pareigas pagal įstatus laikinai eis LRTA pirmininko pavaduotojas. Visuotinis LRTA narių susirinkimas planuojamas 2024 m. birželio 7 d. Kaune, kurio metu rinksime naują LRTA valdybą ir pirmininką.

Su LRTA valdybos 2023 m. veiklos ataskaita galite susipažinti čia.LRTA veiklos ataskaita už 2023 metus_RC_1