Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos (AEAJ) Generalinėje asamblėjoje atkreiptas dėmesys į kritinę situaciją dėl neproporcingai mažų Lietuvos teisėjų atlyginimų

2023 m. gegužės 12 d. Versalyje, Prancūzijoje vyko Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos (AEAJ), Generalinė asamblėja. Jos metu AEAJ Valdybos narė, viceprezidentė Rasa Ragulskytė-Markovienė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja), pristatydama metinę ataskaitą, informavo apie Lietuvoje susidariusią kritinę situaciją dėl neproporcingai mažų teisėjų atlyginimų, kurie nedidinami nuo 2008 metų, taip pažeidžiant teisėjų nepriklausomumą ir keliant grėsmę teisinės valstybės principui. 2023 m. kovo 20 d. AEAJ Valdyba kreipėsi į atsakingas Lietuvos Respublikos valdžios institucijas, ragindama jas skubiai nustatyti Lietuvos teisėjų atlyginimus, kurie atitiktų teisėjų statusą, teisėjams keliamus reikalavimus, jų vykdomas funkcijas ir jų atsakomybę. Iki šiol Lietuvos teisėjų atlyginimo klausimas nėra išspręstas.

Europos administracinių teismų teisėjų asociacija, kurios narė yra Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija, vienija teisėjų asociacijas ir teisėjus iš 36 valstybių. Vienas iš esminių šios asociacijos tikslų – ginti teisėjų ir teismų nepriklausomumą. AEAJ imasi aktyvių veiksmų, reaguodama į konkrečioje valstybėje susidariusią situaciją dėl kilusios grėsmės teisėjų ir teismų nepriklausomumui. Nesant galimybių išspręsti situaciją nacionaliniu lygmeniu, AEAJ turi teisę kreiptis į kitas tarptautines ir ES institucijas. Vienas iš esminių AEAJ pastarųjų metų veiksmų yra susijęs su Lenkijoje nustatytais teisėjų nepriklausomumo pažeidimais – tai 2022 m. rugpjūčio 28 d. AEAJ ir kitų trijų teisėjų asociacijų kreipimasis į ES Bendrąjį Teismą su prašymu panaikinti Europos Sąjungos Tarybos sprendimą dėl Lenkijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo. Teisėjų asociacijų nuomone, šis planas nenumato pakankamų teisinės valstybės užtikrinimo priemonių Lenkijoje, todėl turėtų būti panaikintas.

AEAJ Generalinė asamblėja taip pat išrinko naująją AEAJ Valdybą. Valdybos nare ir asociacijos viceprezidente dvejiems metams išrinkta Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pasiūlyta kandidatė – Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Žvaigždinienė. Ji vadovaus AEAJ Aplinkos teisės darbo grupei.

2016 m. – 2023 m. Valdybos narės ir asociacijos vice prezidentės pareigas ėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė. Ji vadovavo AEAJ Teisėjų ir teismų nepriklausomumo ir efektyvumo darbo grupei.