Teisėjas Gediminas Sagatys pradeda darbą Europos Žmogaus Teisių Teisme

2024 m balandžio 17 d. dr. Gediminas Sagatys iškilmingai prisiekė ir pradėjo eiti Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas. Į jas buvo išrinktas šių metų sausio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos sprendimu.

Prieš išvykdamas darbuotis į Strasbūrą Gediminas Sagatys atsistatydino iš Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininko pareigų. Buvęs asociacijos pirmininkas  palinkėjo asociacijos valdybai tęsti pradėtus darbus ir toliau principingai atstovauti visos Lietuvos teismų bendruomenės interesus.

Linkime  G. Sagačiui visokeriopos sėkmės ir stiprybės einant šias svarbias ir atsakingas pareigas.

LRTA valdyba