Susitikimas su Kauno apygardos teismo teisėjais

2022 m. spalio 21 d. LRTA valdyba Kauno apygardos teisme betarpiškai ir nuotoliniu būdu susitiko su šio teismo vadovais bei teisėjais. LRTA pirmininkui Gediminui Sagačiui  pristačius asociacijos veiklos nūdienos tikslus, išsivystė įdomi vaisinga diskusija. Buvo aptarta teismų sistemos nepakankamo finansavimo problema, svarstyti būdai, kaip teisėjų bendruomenė galėtų efektyviausiai prisidėti prie jos sprendimo. Buvo iškeltas klausimas, kokia teismų savivaldos ir įstatymų leidžiamosios bei vykdomosios valdžių atstovų bendradarbiavimo forma leistų geriausiai užtikrinti valstybės politikų atsakomybę už tinkamų sąlygų teismų veiklai užtikrinimą, nepažeidžiant teismo nepriklausomumo principo. Paliesti ir kiti aktualūs klausimai – asociacijos narių atstovavimas teismų savivaldos institucijose, teisėjų veiklos vertinimas ir atranka, iškelta idėja inicijuoti duomenų bazės, sudarančios galimybę gauti informaciją apie realius teismų ir kitų valstybės institucijų darbuotojų atlyginimus, sukūrimą. Taip pat aptartas LRTA nario mokesčio klausimas.

Dėl įvairių profesinių aktualijų aktyviai reiškiamų nuomonių įvairovė tik išgrynino seną tiesą – siekiant sėkmingo kolegų atstovavimo, būtinas toks bendravimas, tad LRTA valdyba apsisprendė ateityje tęsti analogiškus susitikimus ir kituose teismuose. Kad mūsų balsas būtų dar labiau girdimas ir svaresnis, kad galėtume dar sėkmingiau kalbėti ir, svarbiausia – būti išgirsti teisėjų bendruomenės vardu, neabejotinai turi augti ir mūsų asocijuotų narių skaičius.

Pasibaigus susirinkimui, teismo pirmininkas Marius Bartninkas Teisėjų asociacijos valdybos nariams aprodė modernų Kauno apygardos teismą: teisėjų ir teismo darbuotojų kabinetus, Konferencijų ir teismo posėdžių sales, liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, apklausos kambarį.