Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija (LRTA) profesiniu pagrindu ir savanoriškumo principu jungia visų Lietuvos Respublikos teismų teisėjus.

Asociacija buvo įsteigta 1993 metų rugsėjo 17 dieną. 1993 metų spalio 30 dieną buvo įregistruoti jos įstatai. 1997 metais LRTA tapo Tarptautinės teisėjų asociacijos (International Association of Judges) ir Europos teisėjų asociacijos (European Association of Judges) nare.

Asociacija aktyviai dalyvauja Baltijos šalių teisėjų asociacijų tarybos veikloje.

LRTA puoselėja ir plėtoja teismų ir teisėjų nepriklausomumą, savivaldą, gina teisėjų teises, bendradarbiauja su teisininkų organizacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse, dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su teismo ir teisėjų veikla, puoselėja savo korporacijos tradicijas, dalyvauja teisėjų profesinio tobulinimo veikloje.