LRTA valdybos išvada dėl apylinkių teismų reformos

LRTA valdyba pateikė išvadą LR Vyriausybei dėl apylinkių teismų reformos įstatymų projektų. Atsižvelgiant į terminą, skirtą išvadai pateikti, LRTA valdyba nurodė preliminarius klausimus, į kuriuos siūloma atkreipti dėmesį svarstant įstatymų projektus politiniame lygyje:

  1. Dėl teisėjų etatų skaičiaus mažinimo kriterijų: ar šiuo metu, nesant teisėjo optimalaus darbo krūvio nustatymo metodikos, teisėjų skaičiaus mažinimo poreikis gali būti objektyviai pagrįstas?
  2. Dėl teisėjo darbo vietos nustatymo tvarkos: kaip, kur (rūmuose ar infrastruktūroje) ir kieno ji būtų nustatoma vykdant apylinkių teismų tinklo optimizavimo reformą? Jei šią funkciją numatoma deleguoti teismo pirmininkui – ar tai nepažeis teisėjo nepriklausomumo principo (pvz., kokia tvarka ir kokiais kriterijais remiantis tai bus daroma)?
  3. Dėl įstatymų projektų tikslo „sudaryti galimybes atlikti procesinius veiksmus kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos“: ar šio tikslo įgyvendinimui reikalingos priemonės (teisėjo ir posėdžio sekretoriaus(-ės) pareiga vykti nagrinėti bylų į kitus teismo rūmus (infrastruktūrą) yra pagrįstos teismų sistemos turimais resursais (žmogiškaisiais, pvz., teisėjų pasirengimas asmeniškai vairuoti transporto priemonę, vairuotojų etatų skaičius teismuose, ir materialiaisiais, pvz., teismų valdomų transporto priemonių skaičius, galimybė kompensuoti teisėjui gyvenamosios patalpos nuomos išlaidas jo darbo kitame rajone metu, apdrausti visas transporto priemones, kuriomis teisėjai vyksta į kitą vietovę, ne tik privalomuoju civilinės atsakomybės, bet ir kasko draudimu)?
  4. Dėl Plungės apylinkės teismo reorganizavimą ir atskirų teismų rūmų sujungimą pagrindžiančių kriterijų (gyventojų skaičius, bylų srautai, teismo infrastruktūra ir jos išlaikymas) pakankamumo ir jų taikymo:

4.1. Ar į pirmiau nurodytų kriterijų sąrašą neturėtų būti papildomai įtraukti tokie kriterijai kaip:

4.1.1. Kitų teisėsaugos institucijų (prokuratūros, policijos) teritorinis pasiskirstymas?

4.1.2. Atitinkamo rajono gyventojų ir verslo subjektų sumokamų mokesčių į valstybės biudžetą dydis?

4.2. Ar pirmiau nurodyti kriterijai pagrindžia:

4.2.1. Plungės rūmų (po reorganizacijos) jungimą prie Telšių apylinkės teismo (Šiaulių apygardos teismo teritorija);

4.2.2. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų ir Zarasų rūmų sujungimą, įstatyme numatant Zarasų rūmus