LRTA teikimu A. Maciejevski ir J. Zajančkauskienė paskirti Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijos nariais

2023 m. gruodžio 1 d. vykusiame Teisėjų tarybos posėdyje Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijos (toliau – Komisija) nariais vienbalsiai paskirti abu LRTA pasiūlyti kandidatai: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Andžej Maciejevski ir Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorė dr. Jolanta Zajančkauskienė. Linkime komisijos nariams kuo didžiausios sėkmės. Vadovaujantis Teismų įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi, Komisiją trejiems metams iš septynių asmenų sudaro Teisėjų taryba. Pagal įstatymą po vieną asmenį iš teisėjų ir po vieną asmenį iš teisės krypties mokslininkų pasiūlo daugiausia teisėjų vienijanti teisėjų asociacija.