Latvijos teisėjų asociacijos visuotiniame susirinkime diskutuota apie teisėjų atranką

2022 m. lapkričio 4 d. įvykusiame Latvijos teisėjų asociacijos visuotiniame susirinkime diskutuota apie teisėjų atranką: kokie reikalavimai keliami pretendentams, kokiais kriterijais vadovaujantis atrenkami tinkamiausi kandidatai, kokios institucijos dalyvauja atrankoje ir skyrime, kokie yra teisėjų karjeros mechanizmai. Savo šalių patirtimi dalijosi Estijos teisėjų asociacijos prezidentė Anu Uritam, Latvijos teisėjų kvalifikacinės komisijos viceprezidentė Silva Reinholde ir Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininkas Gediminas Sagatys. Daugiausiai diskusijų Baltijos šalių teisėjų bendruomenėje keliantys teisėjų atrankos aspektai yra šie:

1)      Teisėjų atrankos komisijos sudėtis – t. y. kiek komisijos narių turėtų sudaryti teisėjai, o kiek – visuomenės atstovai;

2)      Pretendentų vertinimo kriterijų, susijusių su pretendentų asmeninėmis savybėmis, lyginamasis „svoris“;

3)      Išorės ekspertų (psichologų, žmogiškųjų išteklių specialistų) vaidmuo teisėjų atrankos procese;

4)      Teismo, kuriame dirba arba į kurį pretenduoja kandidatas, kolektyvo nuomonės, kaip informacijos šaltinio, pagrįstumas ir jo praktinis realizavimas;

5)      Atrankos komisijos išvadų motyvavimas, grįžtamasis ryšys tarp komisijos ir atrankoje dalyvavusių pretendentų;

6)      Atrankos komisijos išvadų teisinė galia.