Visuotiniame teisėjų suvažiavime diskutuota apie teismų sistemos ateitį

2022 m. rugsėjo 16 d. įvyko Visuotinis teisėjų suvažiavimas. Suvažiavimo metu vykusioje panelinėje diskusijoje „Teismai po 10 metų: kur siekiame būti?“ dalyvavęs LRTA pirmininkas Gediminas Sagatys akcentavo, kad didžiausia grėsmė teisėjo nepriklausomumui yra nusivylęs teisėjas, todėl būtina kovoti su to priežastimis. Tai darydama LRTA, kaip visų grandžių teismų teisėjus vienijanti organizacija, suteikia platformą teisėjams diskutuoti ir įgyvendinti jiems rūpimus projektus. Diskusijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia. Suvažiavimo metu, be kita ko, priimta rezoliuciją dėl situacijos Lietuvos Respublikos teismuose, kuria politinės valdžios atstovai raginami susitelkti ir artimiausiu metu bendromis pastangomis išspręsti nepakankamo ir neadekvataus teismų sistemos finansavimo klausimą, kad būtų užtikrintas tinkamas teismų funkcijų vykdymas ir deramas einamoms pareigoms teisėjų ir teismuose dirbančių asmenų darbo užmokestis. Rezoliucijos tekstą galite rasti čia.