Europos teisėjų asociacija: Rusijos Federacijos teisinės pagalbos prašymai dėl Sausio 13-osios bylą nagrinėjusių Lietuvos teisėjų turi būti nedelsiant atmetami

Simboliška, kad Rusijos Federacijos resovietizacijos pastangų pirmosiomis realiomis aukomis Lietuvoje tampa teisėjai – žmonės, kuriems pagal mūsų šalies Konstituciją pavesta vykdyti teisingumą. Šių metų rugpjūčio 17 d. Maskvos Basmanų rajono teismas už akių paskelbė areštą trims Vilniaus apygardos teismo teisėjams, nagrinėjusiems Sausio 13-osios bylą. Lietuvos teisėjams pareikšti kaltinamai priėmus „sąmoningai neteisingą nuosprendį“ (Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 305 straipsnio 2 dalis).

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija (LRTA) visomis teisinėmis priemonėmis siekia apginti Sausio 13-osios bylą nagrinėjusius teisėjus nuo vykdomo persekiojimo. Šiandien Taipėjuje (Taivanas) prasidėjusiame 65-ajame Tarptautinės teisėjų asociacijos suvažiavime LRTA atstovaujantis Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas regioninės Europos teisėjų asociacijos (EAJ) atstovams pristatė LRTA kreipimąsi, susijusį su Rusijos Federacijos vykdomu Lietuvos teisėjų, nagrinėjusių Sausio 13-osios bylą, persekiojimu. Kreipimesi akcentuota, kad tai yra ne tik grasinimas konkretiems Lietuvos teisėjams, bet ir vertybių, kuriomis demokratiniame pasaulyje grindžiama teismų sistema, paneigimas. Nesiėmimas visų įmanomų priemonių persekiojamiems teisėjams apginti, aiškus tokio elgesio nepasmerkimas gali nulemti nenuspėjamą neigiamą įtaką visai teisėjų bendruomenei, teisingumo sistemai ir esminiam teisinės valstybės principui.

Reaguodama į LRTA kreipimąsi, Europos teisėjų asociacija vienbalsiai priėmė pareiškimą, kuriuo:

  • pasmerkė Rusijos Federacijos vykdomą neteisėtą Sausio 13-osios bylą nagrinėjusių Vilniaus apygardos teismo teisėjų persekiojimą;
  • konstatavo, kad Rusijos Federacijos bandymas pasitelkti tarptautinės teisės instrumentus, kaip spaudimo priemonę kitai šaliai ir jos teisėjams ne tik pažeidžia suverenios valstybės konstitucinę santvarką, bet ir vertintinas kaip į teisinius rėmus netelpantis politinis veiksmas;
  • išreiškė tikėjimą, kad Rusijos Federacijos teisinės pagalbos prašymai pirmiau nurodytose bylose bus nedelsiant atmetami Interpolo ir kitų teisėsaugos institucijų, kaip akivaizdžiai prieštaraujantys Interpolo konstitucijos 3 straipsniui ir kitiems tarptautinės teisės principams.

LRTA valdyba dėkoja Europos kolegoms už aiškią ir nedviprasmišką poziciją šiuo svarbiu klausimu ir tikisi, kad ji prisidės prie teisėjų, sąžiningai ir nešališkai vykdančių savo pareigas, saugumo.