Viešojoje erdvėje („tradicinėje“ ir internetinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kt.) pasitaiko atvejų, kai teismų ir atskirų teisėjų darbas nušviečiamas tendencingai, neobjektyviai, peržengiat padorumo, o kartais – ir teisėtumo ribas, tiek teisėjų garbės ir orumo, tiek teismų, kaip juridinių asmenų, dalykinės reputacijos prasme. Tokiu būdu silpninamas visuomenės pasitikėjimas teismais, diskredituojama teisinės valstybės idėja. Vienpusiška (nesuteikiant teisės pasisakyti kitai šaliai), neatskleidžiant santykių su byloje dalyvaujančiais asmenimis (pvz., atstovavimo fakto) teismų sprendimų kritika gali pažeisti Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso, Lietuvos žurnalistų etikos kodekso, Lietuvos advokatų etikos kodekso ar kitų profesinių organizacijų etikos normų reikalavimus. Nepagrįsti kaltinimai teisėjui ar teismui sudaro pagrindą spręsti dėl civilinės, administracinės ar baudžiamosios atsakomybės. Deja, Lietuvoje iki šiol nėra centralizuotos reagavimo į pirmiau nurodyto pobūdžio veiksmus sistemos. Nepagrįstos kritikos ar net šmeižto taikiniu tapęs teisėjas neretai paliekamas vienas.

Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA), kaip teisėjų ir teismų interesus ginančios organizacijos, valdyba nutarė pradėti rinkti duomenis apie viešą informaciją (pasisakymus, pranešimus žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose ir kt.), kuri galimai žemina teisėjų garbę ir orumą ir (ar) teismų, kaip juridinių asmenų, dalykinę reputaciją (toliau – „vieša informacija“). Projekto tikslas – sukurti tokios viešos informacijos monitoringo (stebėsenos), jos tyrimo ir reagavimo į ją (kreipimosi į teisėsaugos, atitinkamų profesinių bendrijų etikos priežiūros ar kt. institucijas) sistemą.

Įvertinant tai, kad LRTA valdyba neturi resursų nuolat sekti viešąją erdvę, kviečiame visus prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo. Kiekvienas LRTA narys apie pirmiau nurodytą viešą informaciją apie jį, teismą, kuriame jis dirba, ar visą teisėjų bendruomenę turėtų pranešti LRTA valdybai elektroniniu paštu info@lrta.lt. Savo ruožtu, LRTA valdyba priims sprendimą dėl gautų pranešimų tyrimo ir galimo reagavimo. Tyrimo išvados, valdybai nusprendus, bus skelbiamos LRTA tinklapyje, skiltyje „Monitoringas“. Pranešimą pateikusio LRTA nario tapatybė nebus viešinama, išskyrus atvejus, kai jis su tuo sutinka. Projektą įgyvendins LRTA valdybos 2022 m. spalio 21 d. sprendimu sudaryta grupė: Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai Rūta Poniškaitytė-Liatukė ir Ramūnas Keidūnas ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Pašilis.

Kreiptis į LRTA su pranešimais gali bet kuris LRTA narys. Reikalavimai pranešimams:

  1. Elektroninio laiško temoje turi būti nurodyta „Monitoringui“.
  2. Laiške turi būti nurodoma vieša informacija (atitinkamas pasisakymas, pranešimas ar kt.), nurodant jos autorių, paskelbimo šaltinį ir datą (kartu pridedant nuorodą, pagal kurią būtų galima atsekti atitinkamą pasisakymą ar pranešimą, jo autorių ir kt.).
  3. Pateikiama besikreipiančio LRTA nario nuomonė, kuri viešos informacijos dalis ir kuo pažeidžia konkretaus teisėjo garbę ir orumą ir (ar) teismo, kaip juridinio asmens, dalykinę reputaciją.
  4. Pateikiama besikreipiančio LRTA nario nuomonė dėl galimo reagavimo būdų ir formų (neprivaloma).

Atliktų tyrimų išvados: