Atviroje LRTA įgaliotinių konferencijoje iškilmingai paminėtas asociacijos 30-ies metų jubiliejus

2023 m. lapkričio 17 d. Vilniaus universiteto Centrinių rūmų Mažojoje auloje vyko Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) 30-čiui skirta Atvira LRTA įgaliotinių konferencija „Teisėjų asociacijų vaidmuo palaikant teisėjų nepriklausomumą“. Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė LRTA pirmininkas dr. Gediminas Sagatys, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Haroldas Šinkūnas, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas Julius Sabatauskas. Renginyje dalyvavo Europos teisėjų asociacijos vicepirmininkė Sabine Matejka, perskaičiusi pranešimą apie tarptautinį teisėjų bendradarbiavimą – ir ne tik krizių laikotarpiu, Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos pirmininkas Sylvain Mérenne, kalbėjęs apie Europos administracinių teismų teisėjų apjungimo būtinumą ir svarbą. Kaip visada įdomų, turiningą ir mums artimos problematikos taikliai bei nuotaikingai iliustruotą pranešimą apie teisėjų asociacijos vaidmenį besikeičiančiame pasaulyje Estijos patirčių pagrindu perskaitė Estijos teisėjų asociacijos pirmininkė Anu Uritam. Latvijos teisėjų asociacijos pirmininkė Adrija Kasakovska supažindino su Latvijos teisėjų asociacijos istorija, statusu ir vaidmeniu šalies teisinėje sistemoje.

Antroji konferencijos dalis prasidėjo buvusių LRTA pirmininkų diskusija „LRTA: vakar, šiandien ir rytoj“. LRTA pirmasis pirmininkas 1993 – 1997 m. kadencijoje Vytautas Masiokas, 2006 – 2009 m. kadencijos pirmininkas Vytas Milius, 2009 – 2012 m. kadencijos pirmininkas dr. Albertas Milinis, 2012 – 2021 m. kadencijų pirmininkas Ramūnas Gadliauskas bei  šiuo metu veikiančios valdybos ir asociacijos vadovas dr. Gediminas Sagatys prisiminė asociacijos bei Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos įkūrimo aplinkybes, išskyrė pagrindinius iššūkius, esminius atliktus darbus, dalinosi mintimis apie teisėjų asocijuotos bendrystės būtinumą bei svarbą, ateities veiklos lūkesčius. Tai buvo bene pirmas, tad istorinis beveik visų organizacijos vadovų susitikimas tokiu formatu.

Gausiai ir atvirai išsakytos asociacijos narių bei kitų renginio svečių mintys konferenciją užbaigusioje diskusijoje apie tai, kas būtų reikšminga ir išskirtina LRTA veikloje 2024 m., buvo itin lauktos ir įdėmiai išklausytos LRTA dabartinės valdybos narių. Konferencijos metu išgirstos aktualijos bus aptartos ir išgrynintos artimiausiame LRTA valdybos posėdyje ir neabejotinai taps kertinėmis veiklos kryptimis šios kadencijos paskutiniams darbo metams.

Konferencijoje patvirtinta LRTA Revizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė komisijos narys Artūras Dilys.

Konferenciją buvo galimybė tiesiogiai stebėti Zoom platformos pagalba.