Puoselėjame ir plėtojame

teismo ir teisėjų nepriklausomumą bei savivaldą, keliame profesijos prestižą, jų korpuso tradicijas.

Padedame

teisėjams įgyvendinti jų teises, atstovaujame juos teismų savivaldos institucijose.

Dalyvaujame

rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su teismo ir teisėjų veikla, teisėjų profesinio tobulinimo veikloje.

VALDYBA

Aurelijus Gutauskas

Valdybos narys
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas

Danguolė Bublienė

Valdybos narė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė

Rasa Ragulskytė-Markovienė

Valdybos narė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja (pirmininko pavaduotoja)

Rūta Miliuvienė

Valdybos narė
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja

Evaldas Pašilis

Valdybos narys
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas

Nerijus Masiulis

Valdybos narys
Šiaulių apygardos teismo teisėjas