LRTA valdybos 2022 metų veiklos ataskaita

2022 metais pagrindinės LRTA valdybos veiklos kryptys buvo šios:

1. Teisėjų atlyginimų klausimo sprendimo iniciavimas

Aktyviai bendradarbiavome su Europos Komisija rengiant Teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą (2022 Rule of law report). Kaip Europos teisėjų asociacijos (ETA) nariai buvome įtraukti į atsakymų į Europos Komisijos parengtą klausimyną rengimą, kur kaip vieną iš didžiausių problemų iškėlėme neadekvačius Lietuvos teisėjų atlyginimus. Šių pastangų rezultatas: 2022 Rule of law report pažymėta, kad „The President of the Republic has also acknowledged that the salaries of judges are low, in line with concerns expressed by stakeholders (Contribution from the European Association of Judges for the 2022 Rule of Law Report, pp. 2 and 15). To be noted that, while the total expenditure on law courts has registered a slight increase in 2020, it remains comparatively low“.

2022-06-10 teisėjų atlyginimų klausimu surengėme Apskrito stalo diskusija, į ją įtraukiant ne tik teisėjus, bet ir politinės valdžios atstovus bei ekonomistus. Reginyje dalyvavo 130 LRTA narių, taip pat svarbiausių valstybės institucijų (Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Teisėjų tarybos) atstovai.

2022-07-04 LRTA valdyba išplatino pirmąjį nuo 2008 metų viešą kolektyvinį teisėjų viešą pareiškimą teisėjų atlyginimų klausimu. Pareiškimu raginama įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją valdžias, bendradarbiaujant su teismų savivaldos institucijomis, imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų apginta visuomenės teisė į nepriklausomą teismą, o tai reiškia – ir į kokybišką teisingumą. Pareiškimas turėjo didelį atgarsį šalies žiniasklaidoje[1].

2022-07-26 LRTA pirmininkas Gediminas Sagatys dalyvavo „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“, kurioje buvo diskutuojama apie tai, ar iš tiesų Lietuvos teisėjams nėra pakankamai apmokama už jų darbą ir kaip tai veikia teisinę sistemą.

2022-08-01 LRTA valdyba Lietuvos Respublikos vyriausybei pateikė išvadą dėl Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymo projekto (registracijos Nr. 22-9940).

2022-09-30 kritinė Lietuvos teisėjų atlyginimų padėtis pristatyta Baltijos valstybių teisėjų asociacijų konferencijoje „Kokybiško teisingumo kaina: quo vadis?“, kurioje dalyvavo ne tik teisėjai, bet ir žiniasklaidos atstovai.

2022-12-16 LRTA valdyba Europos Komisijos prašymu pateikė atsakymus į klausimyną rengiamai 2023 metų teisinės valstybės principo taikymo ataskaitai (2023 Rule of Law Report). Atsakymuose, be kita ko, akcentuota įsisenėjusi teisėjų atlyginimų „užšaldymo“ problema, teisėjų atrankos sistemos problemos (subjektyvių vertinimo kriterijų dominavimas, absoliuti Respublikos Prezidento diskrecija pasirenkant kandidatą be aiškiai nustatytos pareigos motyvuoti sprendimą), aiškaus reguliavimo stokojanti teismų pirmininkų įtaka teisėjų veiklos vertinimo procedūrose, neaiškus teisinis reguliavimas, susijęs su teisėjo atleidimu iš pareigų dėl sveikatos būklės ir kt.

LRTA valdyba ir toliau aktyviai seka situaciją susijusią su „Valstybės tarnybos reformos“ įstatymų projektų paketo judėjimu. Tenka pripažinti, kad kol kas visos aplinkybės suteikia pagrindo tik ypač atsargiam optimizmui.

2. Teisėjų gynimas nuo nepagrįstos kritikos viešojoje erdvėje

2022-04-25 LRTA valdyba išplatino viešą pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio vadinamojoje politinės korupcijos byloje nulemtos kritikos teismų ir teisėjų atžvilgiu. LRTA valdyba pareiškė profesinį solidarumą ir palaikymą sudėtingą bylą išnagrinėjusiems teisėjams; linkėjo visai teisėjų bendruomenei niekada nebijoti priimti sprendimų, kurie grindžiami išimtinai įstatymu ir vidiniu įsitikinimu paremtu visų byloje esančių įrodymų vertinimu; paragino įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių atstovus, nuo kurių  sprendimų priklauso tiek konkrečių teisėjų karjera, tiek visos teismų sistemos raida, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo susilaikyti nuo tokio pobūdžio komentarų ir veiksmų, kurie galutinį bylos rezultatą (kad ir koks jis būtų) padarytų mažiau patikimą; paragino Teisėjų tarybą ieškoti būdų, kaip užtikrinti sklandžią teismų sprendimų ir nuosprendžių komunikaciją rezonansinėse bylose. Pareiškimas sulaukė didelio atgarsio šalies žiniasklaidoje[2].

3. LRTA narių atstovavimas teismų savivaldos institucijose (Teisėjų taryboje, Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje)

2022-01-28 LRTA atstovavo savo narę Teisėjų tarybos posėdyje sprendžiant klausimą dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentui atleisti ją iš teisėjos pareigų dėl sveikatos būklės.

2022-03-16 LRTA atstovavo savo nares Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje svarstant teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo. TEDK priėjo prie išvados, kad teisėjos savo elgesiu pažeidė pagarbos žmogui, teisingumo ir nešališkumo bei pavyzdingumo principų reikalavimus, tačiau nuspręsta drausmės bylos nekelti ir apsvarstymą Komisijoje laikyti pakankamu poveikiu teisėjoms.

4. Dalyvavimas teisėkūroje

2022-03-15 LRTA valdybos prašymu Teisėjų etikos ir drausmės komisija pateikė konsultaciją, ar gali teisėjas tapti Lietuvos šaulių sąjungos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymą, nariu.

2022-05-31 LRTA valdyba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikė išvadą dėl  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 225, 234, 240, 243, 271, 290, 291, 302 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto.

2022-07-05 LRTA valdyba Teisėjų tarybai pateikė paklausimą dėl Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 13P- 155-(7.1.2.) patvirtinto „Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo“ Aprašo 2.2 papunkčio ir 21 punkto nuostatų išaiškinimo. Teisėjų taryba 2022 m. spalio 28 d., atsakydama į LRTA valdybos paklausimą, pateikė minėtų nuostatų išaiškinimą.

5. Parama Ukrainai

2022-03-03 LRTA valdybos iniciatyva Baltijos valstybių teisėjų asociacijų taryba kreipėsi į Rusijos Federacijos teisėjus dėl karo Ukrainoje. Kreipimasis parengtas rusų kalba ir elektroniniu paštu išplatintas pagrindiniams Rusijos Federacijos teismams.

2022-03-12 kartu su atskirų Lietuvos teismų iniciatyva surinkta parama, pristatyta ir LRTA humanitarinė parama Ukrainai (1 700 Eur vertės).

6. Teisėjų bendruomeniškumo, ryšių su visuomene ir aktyvaus gyvenimo būdo puoselėjimo iniciatyvos

2022-01-21 nuotoliniu būdu pravesta teisėjų diskusija (dalyvavo beveik 100 teisėjų iš visos Lietuvos) su kun. Algirdu Toliatu „Neteisk ir nebūsi teisiamas?“.

2022-03-21 sukurtas ir pradėjo veikti LRTA interneto puslapis www.lrta.lt

2022-04-08 LRTA valdyba susitiko su Ukmergės rajono bendruomene. Susitikime buvo kalbama apie teismų ir teisėjų santykį su visuomene, viešojo ir privataus intereso balansą, sąžiningam verslui tinkamos teisinės aplinkos kūrimą, moksleivių teisinį švietimą ir kt.

2022-05-14 Latvijoje, Rezeknes mieste, įvyko tradicinis Latvijos ir Lietuvos teisėjų asociacijų susitikimas. Lietuvos teismus regioniniu principu sudarytoje delegacijoje atstovavo 13 teisėjų – LRTA narių.

2022-05-26 LRTA atstovai Sigita Jokimaitė, Andžej Maciejevski ir Artūras Ridikas Lenkijos teisėjų asociacijos „Themis“ kvietimu dalyvavo šios teisėjų asociacijos kartu su Europos Komisija ir Balstogės Universitetu organizuotoje konferencijoje apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių teismais.

2022-05-27 LRTA valdybos nariai susitiko su Vilniaus m. apylinkės teismo teisėjų bendruomene. Kalbėta apie teisėjams tenkantį darbo krūvį ir gaunamą darbo užmokestį.

2022-09-29 LRTA suorganizavo Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos konferenciją „Kokybiško teisingumo kaina: quo vadis?“. Konferencijoje pranešimus skaitė Danutė Jočienė ir Žanas Kubeckas (Lietuva), Guntars Plorins ir Ilze Freimane (Latvija), Anu Uritam ir Leanika Tamm (Estija), Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

2022-09-12 LRTA suburti dvylika teisėjų iš visos Lietuvos dalyvavo kasmetiniame bėgime „Rimi Vilniaus maratonas 2022“.

2022-10-21 LRTA valdyba Kauno apygardos teisme susitiko su šio teismo vadovais bei teisėjais. Buvo aptarta teismų sistemos nepakankamo finansavimo problema, svarstyti būdai, kaip teisėjų bendruomenė galėtų efektyviausiai prisidėti prie jos sprendimo.

2022-11-04 LRTA pirmininkas Gediminas Sagatys Latvijos teisėjų asociacijos visuotiniame susirinkime skaitė pranešimą apie teisėjų atranką Lietuvoje. Savo šalių patirtimi taip pat dalijosi Estijos teisėjų asociacijos prezidentė Anu Uritam, Latvijos teisėjų kvalifikacinės komisijos viceprezidentė Silva Reinholde.

2022-12-09 LRTA  surengė tradicinį LRTA šachmatų turnyrą „Teismų taurė 2022“, skirtą Teismų dienai paminėti. Aukšto lygio varžybos iš visos Lietuvos pritraukė 25 dalyvius, kurie susiskirstė į 7 komandas (teismai, policija, VSAT ir kt.).

2022 metais LRTA atstovai dalyvavo tradiciniuose tarptautiniuose renginiuose – Europos teisėjų asociacijos suvažiavime ir Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos asamblėjoje.