Baltijos valstybių teisėjų asociacijų taryba: Lietuvos teismų nepakankamas finansavimas kelia realią grėsmę teisingumo vykdymui

Baltijos valstybių teisėjų asociacijų taryba (BVTAT), kurią sudaro Estijos, Latvijos ir Lietuvos teisėjų asociacijos, 2023 m. gegužės 11 d. viešu pareiškimu kreipėsi į visus suinteresuotus asmenis dėl nepakankamo Lietuvos teismų veiklos materialinio užtikrinimo.

Pareiškime konstatuojama, jog Lietuva – gilias konstitucingumo tradicijas puoselėjanti valstybė. Deja, jos teismai, t. y. viena iš trijų konstitucinių valdžių, nuolat patiria normaliam jų funkcionavimui būtinų lėšų trūkumą. Pagal teismų sistemai skiriamas lėšas Europos Sąjungoje, skaičiuojant vienam gyventojui, Lietuva yra antra nuo galo. Dėl gyvybiškai svarbių teismų veiklos poreikių nepakankamo finansavimo teismai nepajėgdami savalaikiai atsiskaityti už jiems suteikiamas prekes ir paslaugas,  patys tampa milijoninių sumų skolininkais.

Nurodytos aplinkybės sukūrė situaciją, kai teismuose ženkliai nuolat trūksta ne tik teisėjų, tačiau ir teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių, kurie savo noru palieka savo darbo vietas dėl  nebekonkurencingo atlyginimo ir neadekvačiai didelio darbo krūvio. Dėl teisėjų ir teismo darbuotojų trūkumo ima lėtėti bylų nagrinėjimo procesai. Toks išskirtinai ilgalaikis teismų veiklos nepakankamas finansavimas neatitinka Europos Sąjungos Teisingumo teismo sprendimais formuojamos praktikos ir tarptautinių standartų, pažeidžia esminį principą – užtikrinti kiekvienam asmeniui teisę į veiksmingą teisinę gynybą nepriklausomame teisme per įmanomai trumpiausią laiką.

BVTAT reiškia susirūpinimą dėl tokios Lietuvos teismų sistemos finansavimo padėties, kuri jau kelia grėsmę ne tik teisingumo vykdymui nacionaliniame lygmenyje, bet ir Lietuvos įsipareigojimų tarptautinei bendrijai įgyvendinimui.

BVTAT tiki, jog dar neišnaudotos visos galimybės nurodytoms problemoms išspręsti ir ragina kompetentingas Lietuvos valdžios institucijas surasti ir įtvirtinti objektyvų teismų finansavimo modelį, kartu taip apginant visuomenės teisę į nepriklausomą teismą ir kokybišką teisingumą.

Statement of the CBAJ 2023