LRTA valdyba susitiko su Pamario krašto teisėjais

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos valdyba, tęsdama su kaupu pasiteisinančią išvažiuojamųjų posėdžių tradiciją, šiandien Klaipėdos apygardos teisme susitiko su Pamario krašto teisėjais. Dalykiškas ir kartu šiltas – manom, visiems mums reikalingas gavosi susitikimas. Buvo svarbu ne tik pristatyti kolegoms valdybos atliktus darbus, artimiausios ateities planus, bet ir išgirsti jų išmintingas pastabas, aptarti aktualius įstatymų projektus, kartais besikeičiančius greičiau, nei spėjama į tuos pokyčius sureaguoti. Ir šiame kontekste yra smagiausia pajusti vis augantį teisėjų asocijuotos bendrystės poreikį! Juk kiekviena organizacija, o ypač visuomeninė, kokia ir yra LRTA, stipri tiek, kiek yra gausi savo motyvuotais nariais. Dėkui už draugišką priėmimą ir naujas idėjas!