Išrinkta LRTA Administracinių teismų skyriaus pirmininkė

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos Administracinių teismų skyrius 2023 m. balandžio 20 d. slaptu balsavimu išrinko skyriaus pirmininkę. Ja tapo Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė. Dėkojame buvusiam LRTA Administracinių teismų skyriaus pirmininkui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjui Arūnui Dirvonui ir sveikiname naujai išrinktą skyriaus pirmininkę Egidiją Puzinskaitę. Linkime išminties, drąsos ir ryžto atstovaujant administracinių teismų teisėjų interesus.