LRTA atstovai dalyvavo Teisėjų padėjėjų asociacijos inicijuotame susitikime

2024 m. kovo 1 d. Nacionalinėje teismų administracijoje vyko Teisėjų padėjėjų asociacijos inicijuotas susitikimas su Teisėjų tarybos ir Nacionalinės teismų administracijos atstovais, kuriame buvo pakviesti bei dalyvavo ir Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos atstovai teisėjas Mindaugas Povilanskas ir teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė.

Susitikimo metu Teisėjėjų padėjėjų asociacijos atstovai pristatė savo bendruomenės problemas, t. y. kėlė klausimus dėl per mažo teisėjų padėjėjų darbo užmokesčio, įtempto psichologinio mikroklimato teismuose, taip pat pateikė siūlymus dėl teisinio teisėjų padėjėjų statuso pakeitimo.

LRTA atstovai iš esmės pritarė Teisėjų padėjėjų asociacijos keliamiems klausimams, paragino Teisėjų tarybos narius ir Nacionalinės teismų administracijos atstovus ieškoti teisinių ir materialinių būdų sprendžiant teisėjų padėjėjams aktualias problemas. LRTA atstovai taip pat atkreipė dėmesį, kad teisėjų padėjėjų keliamos problemos kartu yra ir visos Lietuvos teismų sistemos problemos, todėl jos gali būti išsprendžiamos tik glaudžiant bendradarbiaujant visoms suinteresuotoms šalims: teismų savivaldos institucijoms, Nacionalinei teismų administracijai, teisėjų padėjėjų ir teisėjų asociacijoms.

Po konstruktyvių diskusijų susitikimo pabaigoje buvo nutarta:

  1. Bendradarbiauti su teismų savivaldos institucijomis, įtraukiant Teisėjų padėjėjų asociacijos narius į Teisėjų tarybos sudaromas darbo grupes, sprendžiant klausimus, susijusius su teisėjų egzamino tvarkos pakeitimu, teismų sistemos finanasavimo modelio kūrimu ir t. t.
  2. Teisėjų tarybos atstovai, pristatę savo viziją, kaip turimais ištekliais būtų galima pagerinti teisėjų padėjėjų padėtį, nurodė, kad Teisjėų taryba ir toliau nuosekliai dirbs, kad  teisėjų padėjėjų padėtis taptų kuo geresnė.
  3. Teisėjų padėjėjų asociacija įsipareigojo toliau stebėti teisėjų padėjėjų psichologinės gerovės pokytį (padėtį);
  4. Teisėjų tarybos atstovai  nutarė aptarti psichologinės gerovės padėtį teismuose, dalyvaujant teismų primininkams.
  5. Teisėjų asociacijos atstovų buvo paprašyta savo asociacijos nariams priminti, kad kiekvienas teisėjas yra atsakingas už savo komandos psichologinę gerovę.