Teisėjų asociacija atstovavo savo nares Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje

Šiandien Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK, Komisija) išnagrinėjo teikimą dėl dviejų Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų, Rūtos Miliuvienės ir Inos Kirkutienės, elgesio nuotolinio teismo posėdžio metu, t. y. vertino, ar viešame pokalbių lange (Chat) vykęs teisėjų tarpusavio susirašinėjimas atitiko Teisėjų etikos kodekso normas.

Prieita prie išvados, kad teisėjos savo elgesiu pažeidė pagarbos žmogui, teisingumo ir nešališkumo bei pavyzdingumo principų reikalavimus, tačiau nuspręsta drausmės bylos nekelti ir apsvarstymą Komisijoje laikyti pakankamu poveikiu teisėjoms.

Išnagrinėjusi teikimą, TEDK nustatė, kad teismo posėdis administracinėje byloje vyko mišriu būdu, naudojant Zoom platformą ir centralizuotą teismų įrangą. Nuotolinių posėdžių organizavimo priemonės dėl techninių priežasčių neužtikrino teisėjų asmeninio susirašinėjimo, jų tarpusavio susirašinėjimas teisminio bylos nagrinėjimo metu tapo matomas posėdžio dalyviams.

Nors teisėjos paaiškino nežinojusios, kad jų susirašinėjimas buvo matomas teismo posėdžių salėje buvusiems proceso dalyviams, Komisijos nuomone, ši aplinkybė atsakomybės nešalina. Sprendime Komisija pažymėjo, kad pašalinių, su byla nesusijusių, klausimų sprendimas bylos teisminio nagrinėjimo metu bet kokiu atveju nesuderinamas su teisėjui keliamais etikos reikalavimais.

Komisija konstatavo, kad teisėjų tarpusavio susirašinėjimo teismo posėdžio metu turinys, kuriame, kaip nustatyta, buvo vertinami proceso dalyviai, aptariami išimtinai asmeninio pobūdžio, neturintys ryšio su bylos nagrinėjimu, buitiniai reikalai, duoda pagrindą daryti išvadą, jog proceso dalyviai (šiuo atveju, pareiškėjas ir jo atstovas) pagrįstai galėjo susidaryti nuomonę, kad teismas neskiria pakankamai dėmesio bylos nagrinėjimui, taip pat tokius veiksmus vertinti kaip nepagarbą proceso dalyviams.

Svarbu pažymėti, kad teisėjų kolegija nusišalino nuo administracinės bylos, kurioje ir vyko svarstytas susirašinėjimas, nagrinėjimo. TEDK sprendimą apsiriboti svarstymu taip pat lėmė ir šių teisėjų reputaciją apibūdinanti aplinkybė: teisėjos turi ilgametį darbo stažą ir anksčiau drausmine tvarka nebuvo baustos.

Vis dėlto, Komisija atkreipė dėmesį, kad teisėjas turi rodyti gerą pavyzdį ir skatinti aukštų teisėjo elgesio standartų įgyvendinimą, siekdamas sustiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais, kuris yra svarbus teisėjų nepriklausomumo apsaugos pagrindas, be to, teisėjas savo elgesiu teisme ir už jo ribų turi išsaugoti ir sustiprinti visuomenės, teisės profesijų atstovų ir bylos šalių pasitikėjimą teisėjo ir teismų nešališkumu.

Šis TEDK sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Jį ir kitus TEDK sprendimus galima rasti ČIA.

Šaltinis: teismai.lt