LRTA atstovai Lenkijoje diskutavo apie šios šalies teismų reformą

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos atstovai Sigita Jokimaitė, Andžej Maciejevski ir Artūras Ridikas gegužės 26-27 dienomis Lenkijos teisėjų asociacijos „Themis“ kvietimu dalyvavo šios teisėjų asociacijos kartu su Europos Komisija ir Balstogės Universitetu organizuotoje konferencijoje apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių teismais. Konferencijos metu pranešimus skaitė Europos Komisijos Lenkijoje atstovas, SWPS Universiteto, Marios Curie-Sklodowskos Universiteto ir Balstogės Universiteto mokslininkai, Lenkijos teisėjų asociacijos „Themis“ atstovas, taip pat Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos atstovas Andžej Maciejevski. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie Lenkijos teisėkūrą Europos Komisijos požiūriu, apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos įtaką Lenkijos vykdomai teismų reformai, apie valstybių narių suverenumą Europos Sąjungos teisės aktų kontekste, taip pat apie Lenkijos teisėjų drausminės atsakomybės modelį. Buvo aptariamos Lenkijos teismų reformos ydos ir dėl to kylančios problemos, susijusios su teismų ir teisėjų nepriklausomumu, ESTT  išaiškinimai šios reformos kontekste. Lietuvos teisėjų asociacijos atstovai išreiškė palaikymą Lenkijos teisėjams, šiems kovojant už Lenkijos teismų ir teisėjų nepriklausomumą.