Asociacijos pirmininko prašymu TEDK pateikė konsultaciją dėl teisėjų dalyvavimo Šaulių sąjungos veikloje

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (toliau – Komisija) gavo Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininko prašymą suteikti konsultaciją, ar gali teisėjas būti/tapti Lietuvos šaulių sąjungos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymą, nariu. Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininkas taip pat prašė išaiškinti ar dalyvavimas Lietuvos šaulių sąjungoje laisvu nuo tiesioginių teisėjo pareigų vykdymo metu yra suderinamas su teisėjo statusu.

Apsvarsčius šį klausimą Komisijos posėdyje, prieita išvados, kad teisėjo dalyvavimas Lietuvos šaulių sąjungoje laisvu nuo tiesioginių teisėjo pareigų vykdymo metu, iš esmės teisėjo etikos reikalavimams neprieštarauja. Tačiau, Komisija atkreipia dėmesį į reikšmingus tokios veiklos, t. y. galimo teisėjo dalyvavimo Lietuvos šaulių sąjungoje, suderinamumo su teisėjo statusu aspektus.

Komisija teigiamai vertina teisėjų savanoriško darbo iniciatyvas bei pripažįsta jų vertingumą visuomenei. Komisijos vertinimu, dalyvavimas Lietuvos šaulių sąjungoje laisvu nuo tiesioginių teisėjo pareigų vykdymo metu, kai tai netrukdo pagrindinei teisėjo pareigai – teisingumo vykdymui, savaime teisėjo etikos principams neprieštarauja, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pagal Teisėjų etikos kodekso 8 straipsnio 7 punkto reikalavimus, vadovaudamasis teisingumo ir nešališkumo principais teisėjas privalo nekonsultuoti asmenų teisiniais klausimais įstatymų nenumatytais atvejais. Ši nuostata privalomai taikoma ir teisėjo savanoriškai veiklai.

Komisijos nuomone, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, teisėjams rekomenduojama nurodyti/išviešinti aplinkybę apie savo įstojimą/dalyvavimą Šaulių sąjungos veikloje privačių interesų deklaracijoje, taip pat informuoti apie šią savo veiklą teismo, kuriame teisėjas dirba, pirmininką.

Su komisijos konsultacijos dokumentu galite susipažinti ČIA.

Visas komisijos konsultacijas galite peržiūrėti ir atsisiųsti ČIA.

Daugiau informacijos:

Olga Baltrėnė
Nacionalinės teismų administracijos
Teisės ir administravimo departamento
Administravimo skyriaus teisininkė
Tel. (8 5) 251 4186
El. p. olga.baltrene@teismai.lt

Šaltinis: teismai.lt