Teisėjų asociacija atstovavo savo narę Teisėjų taryboje

Teisėjų asociacija atstovavo savo narę Teisėjų tarybos 2022 m. sausio 28 d. posėdyje sprendžiant klausimą dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentui atleisti ją iš teisėjos pareigų dėl sveikatos būklės. Teisėjų taryba 8 balsais „už“, 7 balsais „prieš“, nebalsuojant 1 narei nutarė nepatarti Lietuvos Respublikos Prezidentui atleisti teisėją iš teisėjos pareigų dėl sveikatos būklės.