Europos administracinių teismų asociacija mini 20 metų įkūrimo sukaktį

LRTA valdybos narė, pirmininko pavaduotoja Rasa Ragulskytė-Markovienė 2022 m. gegužės 12-13 d. dalyvavo Heraklione vykusiuose AEAJ (Europos administracinių teismų asociacija https://www.aeaj.org/) renginiuose. Šiemet AEAJ mini 20 metų įkūrimo sukaktį, kai Trier’e (Vokietija) šešių valstybių administracinių teismų teisėjai ėmėsi iniciatyvos apjungti administracinius teisėjus į bendrą tinklą. Šiandien tai yra viena aktyviausių ir atviriausių tarptautinių teisėjų asociacijų, kadangi jos veikloje gali dalyvauti ir teisės mokslininkai. AEAJ generalinėje asamblėjoje buvo apžvelgta praeitų metų AEAJ veikla, aptarti ateinančių metų planai. Asamblėjos dalyje, kuri buvo skirta atskirų valstybių aktualijoms, teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė atkreipė AEAJ narių dėmesį į Lietuvos teisėjų atlyginimų klausimą, jog Lietuvos teisėjų bendruomenė bei teisėjų savivaldos institucijos deda dideles pastangas peržiūrėti teisėjų darbo apmokėjimo tvarką ir teisėjų atlyginimų dydžius, kurie yra „įšaldyti“ nuo 2008 metų, tačiau nesulaukia politinės valios spręsti šią problemą. Pažymėta, jog Lietuvos teisininkų ir akademinė bendruomenė taip pat pritaria, jog šiandieninė situacija Lietuvoje negali būti laikoma patenkinama, o neadekvatus teisėjų atlyginimas kelia grėsmę teisėjų ir teismų nepriklausomumui.
AEAJ darbo grupės „Teismų nepriklausomumas ir efektyvumas“ organizuotoje konferencijoje „Teisėjų drausminė atsakomybė“ pranešimą skaitė ir VU TF profesorė dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Įvairių valstybių teisėjai diskutavo apie skirtingus drausminės atsakomybės modelius, procedūras, institucijas, dalyvaujančias drausminės atsakomybės procese, pasidalijo gerąja praktika, iškėlė tam tikrus probleminius klausimus, pvz., teismų pirmininkų kompetencija ir vaidmuo inicijuojant teisėjų drausminės atsakomybės procedūras ir dalyvaujant jose, žemesnės instancijos teismų teisėjų dalyvavimas institucijoje, sprendžiančioje dėl teisėjo drausminės atsakomybės, ir jų galimybė spręsti dėl aukštesnės instancijos teismo teisėjo drausminės atsakomybės.
Asamblėjoje nuotoliniu būdu dalyvavo Ukrainos administracinių teismų teisėjų atstovė, kuri pabrėžė kitų valstybių teisėjų asociacijų ir tarptautinių teisėjų asociacijų paramos moralinę reikšmę, kuri motyvuoja karo sąlygomis dirbančius Ukrainos teisėjus išgyventi „ne dar vieną karo dieną, o dar vieną dieną, artėjant link Ukrainos pergalės“. Asamblėjoje buvo pasirašytas susitarimo memorandumas su Amerikos teisininkų asociacija (American Bar Association), kuriuo sutarta bendradarbiauti keičiantis patirtimi ir organizuojant bendras teisėjų mokymų veiklas. AEAJ valdybos pirmininkė, Vienos administracinio teismo teisėja Edith Zeller padėkojo visoms nacionalinėms teisėjų asociacijoms, teismams, akademiniams ir kitiems partneriams už aktyvų dalyvavimą AEAJ ir jos darbo grupių veikloje.