Teisėjų asociacijos visuotiniame susirinkime išrinkti nauji valdymo organai

Panevėžio miesto dailės galerijoje vyko visuotinis Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) susirinkimas. Susirinkime buvo išklausyta asociacijos pirmininko Ramūno Gadliausko bei Revizijos komisijos ataskaitos, apsvarstyti organizacijos įstatai ir veiklos klausimai, išrinkta nauja LRTA valdyba, kurią sudaro 15 narių, asociacijos pirmininku išrinktas Gediminas Sagatys, skelbiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pranešime spaudai.

Atstovauti savo interesus teisėjai patikėjo LAT teisėjams G. Sagačiui, Aurelijui Gutauskui, Danguolei Bublienei, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai Rasai Ragulskytei-Markovienei, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai Rūtai Miliuvienei, Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjui Evaldui Pašiliui, Kauno apylinkės teismo teisėjams Gintautui Kaulakiui ir Sigitai Meškauskienei, Marijampolės apylinkės teismo teisėjui Arturui Raukčiui, Klaipėdos apygardos teismo teisėjai Mildai Skersienei, Tauragės apylinkės teismo teisėjui Robertui Povilaičiui, Šiaulių apygardos teismo teisėjui Nerijui Masiuliui, Regionų apygardos administracinio teismo teisėjui Žanui Kubeckui, Panevėžio apygardos teismo teisėjai Dainai Vaidachavičienei ir Utenos apylinkės teismo teisėjui Vaidui Vasiliauskui.

Asociacijos pirmininku trejiems metams išrinktas G. Sagatys. Pasak jo, vienas svarbiausių asociacijos uždavinių šiandien – sutelkti teisėjų bendruomenę: „Tai jokiu būdu nereiškia, kad visi turime mąstyti vienodai ar bendrauti tik tarpusavyje, taip užsidarant savame burbule. Tačiau negalime pasiduoti bandymams skaldyti teisėjų bendruomenę, pasinaudojant skirtingais įvairių instancijų teismų teisėjų poreikiais, atskirų teisėjų asmeninėmis ambicijomis ar kt. Sprendžiant teismų vaidmens valstybės gyvenime, teisėjų nepriklausomumo garantijų klausimus – t. y. ten, kur sprendimai priklauso ne tik nuo mūsų, būsime labiau girdimi tada, kai kalbėsime vienu balsu.“

LRTA įkurta 1993 m., 1997 m. buvo priimta į Tarptautinės teisėjų asociacijos (International Association of Judges) gretas ir Europos teisėjų asociaciją (European Association of Judges). LRTA puoselėja ir plėtoja teismų ir teisėjų nepriklausomumą, savivaldą, gina teisėjų teises, bendradarbiauja su teisininkų organizacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse, dalyvauja rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su teismo ir teisėjų veikla, puoselėja savo korporacijos tradicijas, dalyvauja teisėjų profesinio tobulinimo veikloje.

 

Šaltinis: lrt.lt