Prisidedame prie teisės viršenybės ataskaitos rengimo

Teisėjų asociacijos pirmininkas Gediminas Sagatys 2021 m. gruodžio 17 d. dalyvavo susitikime su Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ekspertais, kur pateikė LRTA išvadas, reikalingas komiteto ekspertų grupės rengiamai ataskaitai apie teisės viršenybės principo įgyvendinimą ES (be LRTA susitikime dalyvaus Teisėjų tarybos, Lietuvos advokatūros ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijos atstovai).