Pateiktos rekomendacijos dėl tapimo VKA arbitrais

Teisėjų asociacijos valdyba patenkino dviejų buvusių teisėjų – Asociacijos narių prašymus dėl rekomendacijų tampant Vilniaus komercinio arbitražo arbitrais. Remiantis Vilniaus komercinio arbitražo teismo valdybos 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimu patvirtintais Arbitrų sąrašo sudarymo principais ir tvarka, LRTA yra vienas iš subjektų, galinčių siūlyti kandidatus į šio arbitražo arbitrus.