Nario mokestis ir Jūsų skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis yra vieninteliai tinkamą organizacijos veiklą palaikyti galintys lėšų šaltiniai. Prašymą pervesti iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalį galite pateikti prisijungdami prie Elektroninės deklaravimo sistemos adresu https://deklaravimas.vmi.lt per savo elektroninį banką ar kitais galimais būdais. Prisijungus prie sistemos, pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše. Pildydami formą įrašykite paramos gavėjo duomenis t. y. Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos kodą 191612168.